ΚΔΒΜ2 - Μητάκος Χαράλαμπος, Ν. Καρβάλη Καβάλας. 2510 316979, 2510 232969 ekpedeutiki@kav.forthnet.gr

Κατάρτιση και Απασχόληση