ΚΔΒΜ2 - Μητάκος Χαράλαμπος, Ν. Καρβάλη Καβάλας. 2510 316979, 2510 232969 mitakos@kav.forthnet.gr

Θέλετε να συμμετέχετε ή να οργανώσετε κάποιο σεμινάριο;

Προγράμματα Ανέργων

Αφορούν άτομα από 18 ετών και άνω που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και διαθέτουν απαραίτητα κάρτα ανεργίας, με κύριο στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Προγράμματα Εργαζομένων

Τα προγράμματα αφορούν εργαζόμενους επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα τα ΛΑΕΚ, στα οποία μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 άτομα.

Προγράμματα Αυτοαπασχολούμενων

Μπορούν να συμμετέχουν εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι σε εξειδικευμένα προγράμματα π.χ. Υγιεινής και Ασφάλειας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς

Δραστηριοποιούμαστε στο αντικείμενο της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, ανέργων, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων με κύριο στόχο την  βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας οικονομικής πραγματικότητας.

Η αναβάθμιση των προσόντων και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις, αποτελούν βασική επιδίωξη των προγραμμάτων κατάρτισης. Επιπλέον μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης επιτυγχάνεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.