ΚΔΒΜ2 - Μητάκος Χαράλαμπος, Ν. Καρβάλη Καβάλας. 2510 316979, 2510 232969 ekpedeutiki@kav.forthnet.gr

Υπηρεσίες

Voucher Κοινωφελούς Εργασίας

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), διάρκειας 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

ΛΑΕΚ Εργαζομένων

Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μικρών / μεσαίων επιχειρήσεων, υλοποιούμε σε συνεργασία με Εργοδοτικούς Φορείς Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων του ΛΑΕΚ 1-49 τα οποία αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκες, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση

Ασφάλεια Τροφίμων (Επίπεδο 1)

Πρόγραμμα “Εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (Επίπεδο 1)” εγκεκριμένο από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Ασφάλεια Τροφίμων (Επίπεδο 1)

Πρόγραμμα “Εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (Επίπεδο 1)” εγκεκριμένο από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής αποτελούν βασική δραστηριότητα υποστήριξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, ιδιαίτερα δε ατόμων που έχουν βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας.

Υλοποιηθέντα Προγράμματα

Αναζητήστε παλαιότερα προγράμματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 – ΜΗΤΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ