ΚΔΒΜ2 - Μητάκος Χαράλαμπος, Ν. Καρβάλη Καβάλας. 2510 316979, 2510 232969 mitakos@kav.forthnet.gr

Υπηρεσίες

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2021

Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης

Πρόγραμμα Voucher Ανέργων 30-49 ετών

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

VOUCHER Επιστημόνων

Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Επιστημόνων και Ελεύθερων Επαγγελματιών με Εκπαιδευτικό Επίδομα 600€

ΛΑΕΚ Εργαζομένων

Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μικρών / μεσαίων επιχειρήσεων, υλοποιούμε σε συνεργασία με Εργοδοτικούς Φορείς Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων του ΛΑΕΚ 1-49 τα οποία αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκες, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση

Ασφάλεια Τροφίμων (Επίπεδο 1)

Πρόγραμμα “Εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (Επίπεδο 1)” εγκεκριμένο από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

VOUCHER Επιστημόνων

Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Επιστημόνων και Ελεύθερων Επαγγελματιών με Εκπαιδευτικό Επίδομα 600€

Ασφάλεια Τροφίμων (Επίπεδο 1)

Πρόγραμμα “Εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (Επίπεδο 1)” εγκεκριμένο από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής αποτελούν βασική δραστηριότητα υποστήριξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, ιδιαίτερα δε ατόμων που έχουν βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας.

Υλοποιηθέντα Προγράμματα

Αναζητήστε παλαιότερα προγράμματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 – ΜΗΤΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ